piątek, 26 października 2018

Bytom Miechowice - nadzieje dla pałacu Tiele-Wincklerów

Na temat Parku Ludowego w Miechowicach oraz pałacu Thiele-Wincklerów już wspominałem w temacie: Miechowice - pałac Thiele-Wincklerów Natomiast w ostatnich latach jego stan drastycznie się pogorszył. Aby umocnić ściany i ograniczyć wstęp do wnętrza budowli, zamurowano okna i inne otwory, które wcześniej pozwalały się dostać na teren ruiny osobom postronnym. Z każdym dniem upadała nadzieja na odbudowę lub przynajmniej częściową renowacją tego zabytku. Starałem się robić sporo zdjęć w różnym czasie, by pozostał on przynajmniej we wspomnieniach.  I kiedy się wydawało, że nic nie wyjdzie z planów odbudowy, na stronie UM w Bytomiu pojawiła się dosyć optymistyczna wiadomość.  Aż trudno uwierzyć, że nie jest to kiełbasa wyborcza.  Tym bardziej, iż za rok budowla ma być oddana do użytku już po remoncie, albo raczej po rekonstrukcji. Tak było kiedyś, czyli przed wojną
Kilka obrazków z czasów jego świetności


Dobra wiadomość dla miłośników historycznego dziedzictwa Bytomia. Będą remontowane ruiny pałacu Thiele-Wincklerów w Miechowicach w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Przetarg na wykonawcę prac został rozstrzygnięty. Wygrała go doświadczona w pracach konserwatorskich firma DeS z Krakowa.
Ruiny miechowickiego pałacu to pozostałości po posiadłości Tiele-Winclerów, wybudowanej w stylu klasycystycznym, przebudowanej później na XVI-wieczny, angielski styl Tudorów. Tu swoje dzieciństwo spędziła Matka Ewa, córka Valeski i Huberta Tiele-Wincklerów.
Niestety, przez lata pałac popadał w ruinę. W 1945 roku został splądrowany przez Rosjan, a niszczycielskiego dzieła dokonali saperzy Ludowego Wojska Polskiego. Dziś zachowała się tylko część pałacowej oficyny, ale i ona jest częścią bogatej historii Bytomia.Platan, który liczy sobie ponad 200 lat 

Odnowa miechowickiego pałacu została wpisana na listę projektów "Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+". Jego remontu domagali się mieszkańcy dzielnicy, licząc nie tylko na odbudowę zabytkowego obiektu, ale na poprawę jakości życia w Miechowicach. Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji przebudowy pałacu, przeprowadzono konsultacje społeczne, z których jasno wynika, że miechowiczanie chcieliby, by pałac tchnął trochę energii w kulturalne życie dzielnicy. Ich zdaniem pomieszczenia pałacu mogą być wykorzystane również na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe czy wystawy. Mieszkańcy chcieliby również, by przed pałacem organizowane były koncerty, turnieje rycerskie, festyny czy targi wyrobów regionalnych. 
Uwzględniając ich oczekiwania ekipy remontowe będą miały ręce pełne roboty. Na podstawie dokumentacji odbudowana zostanie oficyna pałacu, jej historyczna bryła i detale - na przykład krenelaże (zębate zwieńczenie murów obronnych i baszt) . Z kilku stron prowadzić będą do niej ścieżki, a wokół rumowiska powstanie kilka placów. Dziś zachował się jedynie niewielki fragment pałacu, ale z pamiątkowych fotografii wiadomo, że był to olbrzymi obiekt. Po renowacji wzdłuż dawnych murów zewnętrznych będzie nasadzony żywopłot, obrys dawnych murów pałacu będzie widoczny z tarasu widokowego. Pojawią się też tablice informacyjne ze zdjęciami i informacjami o dawnym budynku. Pomyślano też o rowerzystach, dla których zamontowane zostaną stojaki rowerowe. Budynek wraz z terenem będzie oświetlony.
Remont miechowickiego pałacu będzie kosztował ok. 9,4 mln zł. Wykonawcą prac jest firma "DeS" z Krakowa, która od ponad 30 lat specjalizuje się w pracach budowlano-konserwatorskich na Śląsku i Małopolsce. Ma na swoim koncie m.in.: remont pomieszczeń Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego i stajni książęcych w Pszczynie; renowację drewnianej elewacji Jaszczurówki w Zakopanem, murów miejskich w Dobczycach czy elewacji budynku Sądu Rejonowego w Bedzinie. Pod okiem krakowskiej firmy przebiegał też remont konserwatorski ruin zamku Tenczyn w Rudnie.


Tutaj jeszcze nie były zamurowane okna
Prace w Miechowicach mają  zakończyć się w grudniu 2019 roku.

Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe dla poddziałania: 5.3.2. Dziedzictwokulturowe - OSI.Być może jak dobrze pójdzie, to prace renowacyjne mogą ruszyć jeszcze pod koniec tego roku. Miejmy nadzieję, że chociaż częściowo pałac odzyska dawny blask i będzie służyć miejscowej ludności.   
Źródła: bytom.pl