poniedziałek, 23 kwietnia 2018

KWK Centrum - szyb Witczak

W ramach tzw. restrukturyzacji kopalni Centrum, SRK przewidziała docelowo likwidację pięciu z siedmiu szybów: Jan, Skarga, Rejtan, Witczak i Komunikacyjny, o łącznej głębokości 3 tys. m. Jan został zlikwidowany i zasypany już w pod koniec ubiegłego roku. Pozostała tam jedynie betonowa płyta. Ocaleją tylko dwa szyby: Budryk oraz Staszic, które stanowić będą główną oś związaną z funkcjonowaniem nowego modelu głównego odwadniania niecki bytomskiej. Główna pompownia zlokalizowana zostanie na poziomie 774 m, zaś urządzenia pompowni pomocniczych na poziomach 930 m i 250 m właśnie przy szybie Budryk. Te inwestycje wymusiły pozostawienie ok. 6 km czynnych wyrobisk. Zdjęcie od strony ul. Wrocławskiej - rok 2013 Fragment zabudowy KWK Centrum widziany od ul. Wrocławskiej 2018 rByło nas trzech, teraz jest tylko dwóch, a wnet zostanie tylko jeden :(

Postępująca likwidacja kolejnego szybu, niejako zmusiła mnie, bym poświecił chwilkę peryferyjnemu szybowi, który usytuowany jest przy ul. Witczaka o tej samej nazwie.


Szyb Witczak

Widok od strony ul. Witczaka - okolica Lidla 
Szyb Witczak z całym zapleczem został zbudowany po wojnie, w latach 60-tych. Głębienie szybu  miało miejsce w latach 1961-1965. Jednak z uwagi na eksploatację filaru miasta Bytomia, kilka lat po udostępnieniu szyb pogłębiono i w końcu osiągnięto głębokość 774 m.   Od samego początku założenie dla szybu było takie, by pełnił on rolę wentylacyjno-podsadzkową. Oczywiście służył również jako szyb materiałowo-zjazdowy.  Na początku był wyposażony w 2 klatki 3 piętrowe. Jednak od momentu, kiedy odbywał się tu transport materiałów długich, zdemontowano jedno piętro klatki.


Tuż obok # Witczak usytuowany jest jeszcze jeden, zglebiony zaledwie tylko do 50 m. w głąb, którego nawa, to "szyb Komunikacyjny". On również przewidziany jest do likwidacji. 

Niestety już niedługo cła infrastruktura szybu Witczak pozostanie tylko wspomnieniem


Most podsadzkowy Na mapce widniej jeszcze ślad linii kolejowej od strony szybu Barbara przy ul. Kędzierzyńskiej, która została zlikwidowana 1 2015 r. 

Do szybu była doprowadzona normalnotorowa kolej ze strony szybu Barbara, należącego wcześniej do KWK Rozbark. Ta linia  wykorzystywana  była głownie do transportu materiału sypkiego do podsadzki w flarze miasta. Był to głownie piasek oraz pyły dymnicowe z elektrowni. Kilka lat temu zlikwidowano linię kolejową. W tej chwili Witczak służy głownie jako szyb wentylacyjny. W przyszłości jednak ma być zlikwidowany podobnie jak inne szyby należące do KWK Centrum.